Piotr Bartoszcze – postać tragiczna

miejsca: Sławęcin k. Inowrocławia

piotr_bartoszcze

Piotr Bartosze zginął w nocy 7 lutego 1984 r.

Pobierz artykuł(pdf, 1.3 MB)
W artykule znajdziesz: pełne
opracowanie hasła, ciekawostki,
fotografie, bibliografię.

Piotr Bartosze jest jedną z tragicznych ofiar okresu komunizmu w Polsce. Zginął w nocy 7 lutego 1984 r. Jego ciało odnalazł 9 lutego 1984 r. jego brat Roman. Leżało w studzience melioracyjnej nieopodal Sławęcina koło Inowrocławia. Na ciele widoczne były ślady bicia i duszenia. Odciśnięte w ziemi ślady świadczyły o tym, że był goniony przez kilka osób.

Prowadzone wówczas działania dezinformacyjne oraz zaniechania poczynione w trakcie śledztwa spowodowały, że do dzisiaj nie można wskazać konkretnych osób odpowiedzialnych za śmierć Piotra Bartoszcze. Sprawa ta pozostanie prawdopodobnie nierozwiązana (śledztwo w tej sprawie było dwukrotnie umarzane – w 1984 i 1995 r.).

Sympatycy „Solidarności” praktycznie od samego początku przekonani byli o tym, że ten działacz chłopski został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Przekazywali to społeczeństwu za pośrednictwem artykułów w gazetkach, ulotek czy też informacji rozpowszechnianych ustnie. Przeciwdziałając działaniom „Solidarności”, władze starały się dezinformować Polaków, wykorzystując oficjalną prasę. Ukazywały się w niej artykuły tendencyjnie przedstawiające sprawę śmierci Bartoszcze. Sugerowano w nich, że albo sam przyczynił się on do własnej śmierci, będąc pod wpływem alkoholu, albo że był to nieszczęśliwy wypadek. Insynuacje tego typu wywołały oburzenie opozycji. W prasie podziemnej ukazały się publikacje, w których nie tylko piętnowano postawę dziennikarzy prorządowych mediów, ale przedstawiano także własną wersję wydarzeń. Działacze bydgoskiej „Solidarności” prowadzili również prywatne śledztwo, które miało doprowadzić do wyjaśnienia całej sytuacji. Sprawę badali: Michał Filek (szef zespołu, ps. „Pług”), Józef Karwowski (lekarz, który zdobył protokół sekcji zwłok), Marek Rewers (prawnik z doświadczeniem śledczym), Jan Zaklikowski (zajmował się sprawami organizacyjnymi) i Marek Koczwara (fotograf, autor dokumentacji zdjęciowej). Zebrane dane spisywano w formie raportów, które przekazywano następnie Stefanowi Pastuszewskiemu, ponieważ miał on kontakty z Komitetem Prymasowskim w Warszawie. Wyniki tego dochodzenia udostępniono społeczeństwu na łamach niezależnej prasy. W pełni potwierdzały one tezy lansowane przez opozycję. Ze względu na fakt, że raporty te były niewygodne dla władz, ich ustalenia – pomimo dużej wiarygodności – nie zostały uwzględnione przez prokuraturę w trakcie prowadzonego śledztwa.

Piotr Bartoszcze urodził się 14 kwietnia 1950 r. w Jaroszewiczach w Lubelskiem. Po przeprowadzce rodziców, zamieszkał z nimi w Sławęcinie koło Inowrocławia w ówczesnym województwie bydgoskim. W Inowrocławiu uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej. Od młodego wieku angażował się czynnie w działalność społeczną. Pod koniec lat siedemdziesiątych należał do ZWM. Po sierpniu 1980 r. poparł zachodzące w kraju przemiany i czynnie włączył się w prace nad utworzeniem rolniczej „Solidarności”. Swoje działania prowadził nie tylko w rodzimej wsi, ale również w pobliskim Inowrocławiu. Z czasem zaczął również działać w stolicy województwa oraz na forum ogólnopolskim, wspomagając tam działania swojego ojca Michała oraz brata Romana. W październiku 1980 r. wszedł do Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność Chłopska”. Na początku 1981 r. uczestniczył w Bydgoszczy w demonstracji chłopów, którzy domagali się zgody na rejestrację swojego związku zawodowego. W marcu uczestniczył w Poznaniu w ogólnopolskim zjeździe związków zawodowych rolników, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Został wówczas członkiem OKZ. W związku z ignorowaniem postulatów chłopskich, rolnicy z województwa bydgoskiego zdecydowali się na okupację siedziby WK ZSL w Bydgoszczy. W akcji tej uczestniczył również Piotr Bartoszcze, wchodząc w skład powołanego wówczas ogólnopolskiego komitetu strajkowego. 17 kwietnia 1981 r. był jednym z sygnatariuszy tzw. „porozumień bydgoskich”, które kończyły okupację budynku ZSL. Ich skutkiem była zgoda władz na rejestrację „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Galeria zdjęć

Piotr Bbartoszcze
Pogrzeb Piotra Bartoszcze
Pogrzeb Piotra Bartoszcze
Pogrzeb Piotra Bartoszcze
Grób Piotra Bartoszcze
Znaczek pocztowy
Koperta

Drukuj